W tej sekcji znajdziesz informacje o naszym laboratorium preparatyki zgładów oraz aktualności i artykuły naukowe opublikowane przez naszych pracowników

2019-10-25

Grupa jest częścią europejskiej sieci laboratoriów skoncentrowanych wokół laboratorium Limbach z główną siedzibą w Heidelbergu. Zakup on-line i udaj się na badania do wskazanego podczas zakupu laboratorium w Poznaniu. Strona Laboratorium mowy - miejsce w kt\u00F3rym prowadzona jest terapia mowy. Laboratorium składa się z:– pracowni ogólnochemicznej,– pracowni instrumentalnej,– zespołu pomiarów środowiskowych i poboru prób,– kancelarii doradczej z zakresu ochrony środowiska. W tej sekcji znajdziesz informacje o naszym laboratorium preparatyki zgładów oraz aktualności i artykuły naukowe opublikowane przez naszych pracowników. W zależności od wielkości laboratorium praca diagnostów i kadry kierowniczej wspierana jest przez pracowników administracyjnych i personel pomocniczy. Laboratorium posiada również zbudowane we własnym zakresie układy próżniowe do produkcji CO2z badanych próbek i do jego późniejszej grafityzacji. Laboratorium jako jedno z niewielu na świecie posiada przystawkę automatyzująca pomiary kinetyk wymiany proton-deuter oraz umożliwiającą prowadzenie analiz wysokoprzepustowych. Zaplecze Techniczne laboratorium dysponuje układem chromatograficznym z detekcją absorpcyjną, fluorescencyjną oraz rozpraszania światła. Przed pobraniem krwi w laboratorium w Poznaniu możesz wypełnić zlecenie wysłania wyników emailem. Pełny cykl preparatyki typowych próbek trwa 5-6. Celem preparatyki jest wytworzenie katody grafitowej z węgla zawartego w próbce. Na potrzeby laboratorium zaadaptowano znajdującą się w Starachowicach jedną z dawnych hal przemysłowych. Diagnostyka samochodowa, Samochody stacje obslugi, Warsztaty ogólnych napraw samochodowych,. Te i inne badania wykonasz w laboratorium w Poznaniu uprzednio kupując badania on-line poprzez portal BadamySie. I od tej chwili możesz udać się na badania do wybranego podczas zakupu laboratorium w Poznaniu (miej przy sobie wydrukowane potwierdzenie zakupu, ewentualnie możesz okazać je ze swojego smartfona). Laboratorium dedykowane jest także oczyszczalniom ścieków – można w nim analizować szkodliwe odpady ściekowe oraz producentom nawozów i rolnikom. Laboratorium posłuży rozwojowi warsztatu naukowego do zastosowań w badaniach nad nano- i metamateriałami, procesami biochemicznymi i zjawiskami biofizycznymi w mikroskali oraz w inżynierii chemicznej. Większość technik doświadczalnych, które zostaną implementowane w Laboratorium jest obecnie w Polsce całkowicie niedostępnych lub bardzo trudno dostępnych. Wyposażenie Laboratorium obejmuje pełną gamę technik mikroskopowych pozwalających na śledzenie ultraszybkich procesów za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej oraz jasnego pola.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018